Kongres CONTROLLING AND FINANCE BUSINESS PARTNER

Studenci,

zapraszamy do wzięcia udziału online w kongresie CONTROLLING AND FINANCE BUSINESS PARTNERS – competences in the era of digitization , którego organizatorem jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów ICV. Kongres odbędzie się w dniach 14-15 września 2020 roku.

Zaproszenie dotyczy udziału online w całym kongresie tj. we wszystkich jego sesjach, w tym obowiązkowo w sesji studenckiej Young Controller’s Barcamp , która odbędzie się w pierwszym dniu kongresu w godz. 14:10-15.40. Liczba uczestników nie jest ograniczona. Udział w kongresie jest bezpłatny dla studentów studiów stacjonarnych.

Chęć wzięcia udziału w kongresie należy potwierdzić poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres: piotr.kozak@umk.pl.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    11 września 2020