Konferencja: Rynek nieruchomości a problemy rozwoju regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydział Ekonomiczny
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim Oddział w Lublinie
zapraszają do udziału w

 III KONFERENCJI NAUKOWO-BRANŻOWEJ 
w dniach 7-8 grudnia 2017 r.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI A PROBLEMY ROZWOJU REGIONALNEGO

Zapraszamy do udziału w konferencji "Rynek nieruchomości a problemy rozwoju regionalnego", która odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2017 roku w Auli im. E. Romera na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tegoroczna, trzecia z cyklu konferencja naukowo-branżowa będzie poświęcona różnym aspektom rynku nieruchomości w kontekście rozwoju regionalnego i lokalnego. Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy różnymi sektorami w celu ulepszania interakcji teorii i praktyki.

Prelegentami będą m.in. naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także reprezentanci instytucji publicznych, samorządów i środowiska biznesu.

Zachęcamy również do udziału w panelu dyskusyjnym - merytoryczna debata z udziałem naukowców i specjalistów jest stałym punktem naszych spotkań.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    4 grudnia 2017