Komunikat ws. podwyższenia progu dochodowego od 1 stycznia 2023 r. (stypendium socjalne)

Szanowni Studenci UMCS,

informujemy, że na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm) oraz Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Zarządzenie Rektora UMCS nr 85/2022 z dn. 28 września 2022 r.) w związku z art. 20 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2754) wprowadza się jako obowiązujący w okresie od stycznia do czerwca roku akademickiego 2022/2023 próg dochodowy pozwalający ubiegać się o stypendium socjalne dla studentów i doktorantów w wysokości 1294,40 zł.

Jednocześnie przypominamy, że wnioski o stypendium socjalne oraz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości wraz z oświadczeniem o dochodach można składać za pośrednictwem USOSweb w terminach określonych harmonogramem wnioskowania.

    Aktualności

    Data dodania
    5 stycznia 2023