Komunikat Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk i Staży

Szanowni Studenci (AG i L, studia II stopnia), Przypominamy o konieczności realizacji praktyk zawodowych w semestrze zimowym dla studentów studiów II stopnia kierunków praktycznych w wymiarze: - Analityka gospodarcza - 120 godz. (1 m-c), - Logistyka – 240 godz. (2 m-ce).

Studenci, którzy mają wybrane i uzgodnione miejsce praktyki dokonują zgłoszenia praktyki w Systemie SOP w celu przygotowania deklaracji o przyjęcie na praktykę do dnia 31.10. Poszczególne etapy realizacji praktyk opisane są w procedurze dostępnej na stronie WE: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,54,nowe-procedury-realizacji-praktyk,90525.chtm . Prosimy o wnikliwe zapoznanie się.

Informujemy, iż Baza praktyk dostępna na stronie wydziału (https://praktyki.we.umcs.pl) zawiera jeszcze wolne oferty praktyk na nadchodzący semestr zimowy.

Jednocześnie zachęcamy do skorzystania z możliwości zaliczenia praktyki na podstawie innej aktywności – nie musi być to praca etatowa, na umowę zlecenie/o dzieło, odbyta wcześniej praktyka/staż, ale również wszelkie formy wolontariatu czy pracy na rzecz Uczelni lub innej instytucji, o ile potwierdzają przeważającą część efektów przypisanych do praktyki na danym kierunku (termin zgłoszeń upływa 31.10. br).

Dla osób, które ze względów zdrowotnych obawiają się odbywać praktyki w tradycyjnej formie istnieje możliwość osiągnięcia efektów uczenia się dla praktyki w inny sposób (zaawansowane projekty rozwiązujące konkretne problemy życia gospodarczego, realizowane pod opieką wyznaczonej przez Dziekana osoby). Osoby te proszone są o zgłoszenie tego faktu do Pani dr Joanny Świerk – Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk i Staży do dnia 23.10. na adres mailowy: praktykiwe@umcs.lublin.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
Imię i nazwisko, kierunek, rok, stopień studiów, forma studiów, wymiar godzinowy praktyki. 

O ewentualnych zmianach dotyczących sposobu odbywania praktyk będziemy Państwa informować.

Z poważaniem,
Prodziekan ds. Studentów
Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk i Staży

    Aktualności

    Data dodania
    6 października 2020