Jak opakowanie oddziałuje na nabywców?

źródło www.pwe.com.pl

 

Zapraszamy do zapoznania się z monografią autorstwa dr Moniki Ratajczyk pt. „Opakowanie jako narzędzie oddziaływania na nabywców. Zarządzanie opakowaniem w przedsiębiorstwie”.

Opakowanie dla jednych jest materiałem, który chroni produkt przed uszkodzeniem, dla innych jest niezbędnym narzędziem w strategii marketingowej. Opakowanie znacząco wpływa na podstawowe elementy procesu zakupowego, takie jak zachowanie konsumentów i postrzeganie danej marki. Publikacja przedstawia dwie perspektywy spojrzenia na opakowanie – naukową oraz komercyjną. Dr Monika Ratajczyk w swojej monografii skupia się na badaniach konsumentów oraz pracowników firm, przedstawiając jednocześnie różne ujęcia dotyczące postrzegania roli opakowania w procesach zakupowych.

Dr Monika Ratajczyk jest pracownikiem naukowym Katedry Metod Badawczych Zarządzania na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim zagadnień wiążących się z zarządzaniem opakowaniami w przedsiębiorstwie oraz zachowaniami konsumenta w procesie zakupowym. Dotychczas opublikowała ponad 40 artykułów skoncentrowanych wokół działań konsumenckich, badań postaw konsumentów oraz roli opakowania w decyzjach zakupowych.

Szczegółowe informacje na temat książki na stronie Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego.

    Aktualności

    Data dodania
    16 lutego 2022