IX EDYCJA KONKURSU MŁODY EKONOMISTA

"Ochrona środowiska a wolność gospodarcza"

Konkurs Młody Ekonomista (KME) to inicjatywa skierowana do studentów, którzy pasjonują się ekonomią i nowymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi. Jego celem jest wspieranie ambitnych, utalentowanych i wyróżniających się wiedzą ekonomiczną młodych ludzi.

W konkursie mogą wziąć udział studenci wszystkich kierunków studiów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Mogą w nim też uczestniczyć zespoły złożone z nie więcej niż trzech osób spełniających powyższe warunki.

Termin składania prac: 27 stycznia 2020 r., godzina 9.00 Praca konkursowa może mieć formę: pracy pisemnej, posteru, filmu, prezentacji multimedialnej bądź dowolną inną formę wypowiedzi naukowej, którą można przedstawić do oceny przez Kapitułę konkursu na elektronicznym nośniku informacji. Ogłoszenie nazwisk laureatów i autorów wyróżnionych prac nastąpi w marcu 2020 roku.

Pytania prosimy kierować na adres kme@tep.org.pl

Więcej informacji: https://tep.org.pl/projekty/mlody-ekonomista/

    Aktualności

    Data dodania
    3 stycznia 2020