IV Sympozjum Badaczy Firm Rodzinnych

W dniach 19-20 września 2022 r. odbyło się IV Sympozjum Badaczy Firm Rodzinnych, będące corocznym spotkaniem naukowców zajmujących się przedsiębiorczością rodzinną w Polsce, zrzeszonych w sieci FaBeRNET (Family Business Research Network), tworzącej jeden z zakładów tematycznych Fundacji Polskiej Akademii Nauk. Ze strony Instytutu Ekonomii i Finansów, Wydziału Ekonomicznego, UMCS w Lublinie sieć reprezentują prof. Jerzy Węcławski, dr hab. Robert Zajkowski, prof. UMCS oraz dr Ada Domańska.

Myślą przewodnią Sympozjum były rozważania nad przeszłością, teraźniejszością oraz przyszłością badań nad przedsiębiorczością rodzinną, a także dyskusje dotyczące wspólnych, przyszłych projektów badawczych. W Sympozjum uczestniczyli również zaproszeni goście zagraniczni, prof. Remedios Hernandez Linares z Universidad de Extramadura, Centro Universitario de Merida, Merida, Hiszpania, dr Judit Csákné Filep z Budapest Business School, Węgry oraz dr Thomas Brunner-Kirchmair z Johannes Kepler Universität, Institut für betriebliche Finanzwirtschaft, Austria, dzieląc się swoimi doświadczeniami w zakresie badań nad przedsiębiorczością rodzinną oraz nadając mu charakter międzynarodowy. Uczestnicy Sympozjum podjęli także decyzje o włączeniu do FaBeRNET kolejnych osób oraz wyznaczyli kierunki jej działania na kolejny rok.

    Aktualności

    Data dodania
    27 września 2022