"Inkubator Innowacyjności +" - nabór wniosków

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii informuje, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło program „Inkubator Innowacyjności +”, którego celem jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji.

Zapraszamy do składania Państwa propozycji do projektu w zakresie poniższych zadań:

1. Przygotowania projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej;

2. Prowadzenia prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100 tys. zł;

3. Inicjowania oraz wzmacniania współpracy między środowiskiem naukowym, a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwania podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”;

4. Zarządzania portfelem technologii obejmujące w szczególności:

  1. Monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,
  2. Analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,
  3. Prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce,
  4. Analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem;

5. Wskazania Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Termin składania wniosków upływa 7 października br. Program „Inkubator przedsiębiorczości +” jest realizowany w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Osoby zainteresowane aplikowaniem o środki na realizację powyższych zadań prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu na stronie MNiSW oraz o kontakt z pracownikami Centrum:

tel. 81 537 55 41 lub 81 537 55 40, e-mail: biznes@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    5 września 2016