Informacja ws. praktyk

Szanowni Studenci,

Uprzejmie przypominamy, że zbliża się czas realizacji wakacyjnych praktyk zawodowych.

W celu przybliżenia zasad realizacji praktyk Pani dr J. Świerk będzie prowadziła webinaria (na Platformie MS Teams):

Zespół: Praktyki studenckie, hasło dostępu: wg6695t, w następujących terminach:
- 5.05.2021 r. (środa) godz. 18.00 – kierunek Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Zarządzanie;
- 5.05.2021 r. (środa) godz. 19.00 – kierunek Analityka gospodarcza, Logistyka;
- 10.05.2021 r. (poniedziałek) godz. 18.00 – kierunek Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Zarządzanie;
- 10.05.2021 r. (poniedziałek) godz. 19.00 – kierunek Analityka gospodarcza, Logistyka.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Przypominamy, że studenci, którzy mają wybrane i uzgodnione miejsce praktyki dokonują zgłoszenia praktyki w Systemie SOP w celu przygotowania deklaracji o przyjęcie na praktykę.  Już teraz termin zgłoszeń praktyk został na ten rok przesunięty do 20 czerwca, a procedura odbioru deklaracji i innych dokumentów zaktualizowana w ten sposób, żeby wyeliminować, tam gdzie to tylko możliwe, konieczność ich odbioru/dostarczania do Dziekanatu w wersji papierowej. Procedura dostępna na stronie WE: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2021/0421/125212-procedura-realizacji-praktyk-kwiecien-2021-docx.pdf . Prosimy o wnikliwe zapoznanie się.

Trwają ustalenia z praktykodawcami (przedsiębiorstwami/instytucjami) dotyczące miejsc i proponowanych terminów praktyk studenckich przypadających do realizacji na obecny rok akademicki. Baza miejsc praktyk zostanie udostępniona na stronie wydziału po 25 maja. Dla osób, które obawiają się odbywać praktyki w tradycyjnej formie niektóre z przedsiębiorstw rozważają możliwość zorganizowania praktyk zdalnych. Taka forma praktyki polegać będzie m.in. na opracowaniu projektu/zadania wyznaczonego przez praktykodawcę (informacje o takim sposobie realizacji praktyki będą dostępne w bazie praktyk).

Jednocześnie zachęcamy do skorzystania z możliwości zaliczenia praktyki na podstawie innej aktywności – nie musi być to praca etatowa, na umowę zlecenie/o dzieło, odbyta wcześniej praktyka/staż, ale również wszelkie formy wolontariatu czy pracy na rzecz Uczelni lub innej instytucji, o ile potwierdzają przeważającą część efektów przypisanych do praktyki na danym kierunku (tutaj także tradycyjny termin zgłoszeń został przesunięty z 31 maja na 20 czerwca br).

Ponadto informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną pracujemy nad  wprowadzeniem możliwości osiągnięcia efektów uczenia się dla praktyki w inny sposób (zaawansowane projekty rozwiązujące konkretne problemy życia gospodarczego, realizowane pod opieką wyznaczonej przez Dziekana osoby). Z tego typu rozwiązania będą mogli skorzystać Studenci, którzy nie mogą odbyć praktyki w jednostkach zewnętrznych (np. ze względów zdrowotnych lub braku miejsca odbycia praktyki). Osoby te proszone są o zgłoszenie tego faktu do Pani dr. Joanny Świerk do dnia 20 czerwca br.

O ewentualnych zmianach dotyczących sposobu odbywania praktyk będziemy Państwa informować.

Organizatorem spotkania jest:
dr Joanna Świerk
Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk i Staży

    Aktualności

    Data dodania
    4 maja 2021