Inauguracja Programu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości

16 października 2014 roku o godz. 11.30 w Auli III na Wydziale Ekonomicznym UMCS odbyła się Inauguracja Programu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości z udziałem Pana Włodzimierza Grudzińskiego – Przewodniczącego Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych przy Związku Banków Polskich, oraz Pana Wojciecha Golicza – Doradcy Zarządu ZBP i Sekretarza Komitetu ds. Standardów.

Uroczystość inauguracyjną otworzył prof. dr hab. Jerzy Węcławski, opiekun merytoryczny Programu Standardów w ramach UMCS. Następnie Przewodniczący Komitetu Standardów Pan Włodzimierz Grudziński wygłosił wykład otwarty „Nowe wyzwania dla banków”, a także przedstawił założenia, procedury certyfikacji i stopni zawodowych oraz korzyści wynikające z uzyskania Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB i/lub stopni zawodowych. Odpowiadał również na pytania osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu ECB EFCB lub uzyskaniem nowych stopni zawodowych.

Po wykładzie otwartym odbyło się spotkanie zamknięte,  poświęcone omówieniu szczegółów współpracy Związku Banków Polskich oraz Wydziału Ekonomicznego UMCS w zakresie realizacji Programu Standardów Kwalifikacyjnych. W kontekście zbliżającego się pierwszego planowanego terminu egzaminu ECB EFCB (21 listopada br.), a także opracowywanej na Wydziale Ekonomicznym oferty szkoleniowej przygotowującej do egzaminu ECB EFCB (studia podyplomowe i kursy dokształcające) rozważano również możliwości szerszego zainteresowania programem podnoszenia kwalifikacji zawodowych studentów, w szczególności kierunku Finanse i rachunkowość, oraz pracowników banków z regionu lubelskiego.

W spotkaniu oprócz gości ze Związku Banków Polskich oraz Dziekana Wydziału Ekonomicznego, dr hab. Zbigniewa Pastuszaka, prof. UMCS, udział wzięli członkowie Rady Programowej powołanej na potrzeby realizacji programu na UMCS:

 • prof. dr hab. Jerzy Węcławski, Kierownik Katedry Bankowości WE UMCS, Przewodniczący Rady Programowej,
 • dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS, Kierownik Katedry Finansów Publicznych WE UMCS,
 • dr Joanna Świderska, Koordynator Programu na UMCS,
 • Pani Ilona Skibińska-Fabrowska, Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Lublinie,
 • Pan Wojciech Bielak, Dyrektor Oddziału ds. Korporacyjnych ING Bank Śląski SA w Lublinie.

[Od lewej: prof. dr hab. J. Węcławski, W. Golicz–Sekretarz Systemu Standardów przy ZBP, I. Skibińska-Fabrowska – Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Lublinie, W. Grudziński - Przewodniczący Systemu Standardów przy ZBP, W. Bielak – Dyrektor Oddziału ds. Korporacyjnych ING Bank Śląski SA w Lublinie, dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS, Dziekan WE, dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS, dr Joanna Świderska]

  Aktualności

  Autor
  Ewelina Mazurkiewicz
  Data dodania
  20 października 2014