II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wyzwania ZZL

Tematyka zarządzania zasobami ludzkimi nie jest Ci obca ? Chcesz się dowiedzieć czegoś nowego lub spróbować swoich sił w wystąpieniach publicznych? Wszystko jest przed Tobą - podejmij nasze wyzwanie! Zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wyzwania Zarządzania Zasobami Ludzkimi organizowanej przez Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu UMCS w Lublinie, która odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2016 r. Przygotowaliśmy dla Ciebie sesje referatowe, spotkania z praktykami oraz liczne warsztaty.

Konferencja będzie obejmować następujące bloki tematyczne:

1. Teraźniejszość

 • Zarządzanie talentami (głównie takie problemy jak: walka o talenty, otwarta gospodarka talentów, identyfikacja talentów, przyciąganie i zatrzymywanie talentów)
 • Trendy (np. CRS)
 • Międzynarodowe ZZL
 • Patologie ZZL

2. Wyzwania ZZL

 • Budowanie Kapitału Ludzkiego w organizacjach XXI w.
 • Nowoczesne metody rekrutacji, selekcji, rozwoju pracowników wojna o talenty, rywalizacja
 • Zmiany demograficzne, społeczne, kulturowe
 • Nowoczesne narzędzia ZZL Kultura organizacyjna a ZZL/ ZZL a kultura organizacyjna
 • Relacje pracownik- organizacja/ organizacja-pracownik
 • Technologie w ZZl

Celem naszej Konferencji jest zwiększenie świadomości studentów, doktorantów i pozostałych osób na temat czasów, w których obecnie funkcjonujemy oraz zmian, jakie zachodzą na rynku pracy. Mamy nadzieję, że dyskusja na temat najnowszych trendów pozwoli lepiej przygotować się na przyszłe wyzwania.

W trakcie konferencji uczestnicy będą mieli także okazję do zapoznania się z poglądami zaproszonych praktyków HR, którzy podzielą się z nimi swoimi doświadczeniami dotyczącymi najnowszych praktyk w tym obszarze.

Mamy nadzieję, że owocem tej konferencji będzie nie tylko poszerzenie wiedzy na temat zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnych organizacjach, ale także nawiązanie nowych sieci współpracy i wymiany poglądów w starym lubelskim grodzie. Na zakończenie konferencji zostanie wyłoniony i nagrodzony uczestnik, który zaprezentuje najlepszy referat. Wszystkie teksty referatów zgodne z tematyką i inne materiały konferencyjne zostaną wydane w postaci publikacji.

Koszty uczestnictwa w Konferencji:
1) Pełne uczestnictwo w konferencji - 190zł od osoby - cena obejmuje:

 • umieszczenie publikacji w materiałach konferencyjnych
 • obiad pierwszego i drugiego dnia konferencji
 • uczestnictwo w imprezie integracyjnej pierwszego dnia konferencji
 • śniadanie drugiego dnia konferencji

2) Wyłącznie umieszczenie publikacji w materiałach konferencyjnych - 160 zł od referatu

Harmonogram
do 31 stycznia - zapisy i propozycje tematów
do 27 lutego - wysyłka referatów
do 27 marca - przesyłanie poprawionych artykułów
27-28 kwietnia - konferencja

Zapisy
Zgłoszenia prowadzone są przez formularz znajdujący się pod linkiem: zapisy online

Strona na Facebooku

Na wszystkie Wasze pytania odpowiemy przez e-mail: wyzwania.zzl@gmail.com

Organizator
Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej to organizacja zrzeszająca studentów różnych kierunków na UMCS, zainteresowanych tematyką marketingu i zarządzania, którzy działają na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Członkowie Koła to ludzie aktywni, kreatywni, otwarci na zmiany, pragnący się rozwijać i realizować różne, postawione przed sobą cele. Misją Koła jest umożliwienie studentom Uniwersytetu pogłębiania wiedzy na tematy związane z zarządzaniem i marketingiem, a także pomoc w zdobywaniu przez nich cennego doświadczenia. Realizacja różnego typu projektów i przedsięwzięć oraz uczestnictwo w szkoleniach, pozwala członkom KNZiM na lepsze przygotowanie się do wyjścia na wymagający rynek pracy.

www.knzim.umcs.lublin.pl
www.facebook.pl/knzim 

  Aktualności

  Data dodania
  7 stycznia 2016