Gratulacje dla dr. hab. Tomasza Kijka, prof. UMCS

Z radością informujemy, że Pan dr hab. Tomasz Kijek, prof. UMCS został wybrany Prezesem Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Lublinie. 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym zarówno praktyków, jak i teoretyków. Powstało nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w. oraz warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków, a także Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie w okresie międzywojennym.

Główne cele Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego to:

  • popularyzowanie wiedzy ekonomicznej w Polsce,
  • działalność opiniotwórcza,
  • podnoszenie kwalifikacji,
  • integracja środowiska ekonomistów.

Panu Profesorowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

    Aktualności

    Data dodania
    3 września 2021