dr Ilona Bondos wśród nagrodzonych w konkursie MNiSW

Z przyjemnością informujemy, iż pracownica naszego Wydziału, dr Ilona Bondos znalazła się w gronie laureatów konkursu MNiSW na stypendia dla młodych wybitnych naukowców. Tym samym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego doceniło wysoki poziom badań naukowych oraz imponujący dorobek badaczy z naszej Uczelni.

Dr Ilona Bondos jest adiunkem w Katedrze Marketingu Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości!

Serdecznie gratulujemy! 

    Aktualności

    Data dodania
    19 listopada 2019