Dr hab. Paweł Pasierbiak w Jefferson Educational Society, PA, USA

11 sierpnia 2022 r. dr hab. Paweł Pasierbiak był prelegentem w Jefferson Educational Society (www.jeserie.org) – amerykańskim think tanku, promującym rozwój regionu Erie w Pensylwanii. Razem z dr. Brucem A. Kiblerem (Gannon University, Erie, USA) zaprezentowali swoje badania dotyczące Lublina i Erie. Wystąpienie zatytułowane Erie, PA and Lublin, Poland: Opportunities and Threats in a Changing World Economy było transmitowane na żywo przez Facebooka.

Webinar był kolejną inicjatywą podjętą przez dra hab. Pawła Pasierbiaka i dra Bruca A. Kiblera, mającą na celu promowanie współpracy akademickiej między przedstawicielami społeczności Lublina i Erie (od 1999 r. miasta te są miastami partnerskimi).

W 2016 r. w Erie obaj naukowcy wygłosili prelekcję pt. Erie, PA, and Lublin, PL Sister Cities, an Economic Development Comparison, a w 2017 r. opublikowali artykuł naukowy dotyczący tej problematyki. Współpraca polega również na wymianie akademickiej pomiędzy UMCS i Gannon University. Przy wsparciu programu Erasmus+, akademicy z obu instytucji prowadzą zajęcia dla studentów w uczelni partnerskiej.

    Aktualności

    Data dodania
    12 sierpnia 2022