Doktorantka Wydziału Ekonomicznego uczestnikiem Transformation.doc

Doktorantka Wydziału Ekonomicznego uczestnikiem Transformation.doc

W październiku 2015r. mgr inż. Anna Jańska wzięła udział intensywnym kursie z zakresu przedsiębiorczości oraz rozwijania kompetencji miękkich w prestiżowej Ivey Business School w Kanadzie. Uczestnicy programu MNiSW TransFormation.doc zostali wybrani spośród kilku tysięcy młodych naukowców z całej Polski w sześcioetapowej procedurze rekrutacyjnej.

Z perspektywy doktorantki Wydziału Ekonomicznego, możliwość pobytu w  Ivey Business School (Western University, London, Ontario) w Kanadzie była niezwykłym doświadczeniem. Szkoła z niemal stuletnią tradycją od początku istnienia kształci słuchaczy w oparciu o autorską metodę studium przypadku (Ivey Case Learning), zgodnie z misją „Kształcenie liderów biznesu, którzy myślą globalnie, działają strategicznie, i wspierają lokalne społeczności”.

W trakcie szkoleń uczestnicy zdobywali wiedzę z zakresu podstaw przedsiębiorczości niezbędnych do efektywnej współpracy między środowiskiem akademickim i gospodarczym, podczas wizyt studyjnych poznawali dobre praktyki stosowane w kanadyjskich uczelniach oraz inkubatorach i akceleratorach przedsiębiorczości, modele wsparcia innowacji stosowane w Kanadzie, a także byli szkoleni z zakresu wybranych umiejętności miękkich związanych m.in. z autoprezentacją, komunikacją i zarządzaniem zespołami projektowymi. Dwa tygodnie programu szkoleniowego kończyły się stworzeniem oraz prezentacją interdyscyplinarnych grupowych projektów o charakterze biznesowym.

Oprócz przekazanej wiedzy i nabytych doświadczeń największą wartością projektu okazała się możliwość nawiązania kontaktów pomiędzy uczestnikami programu z różnych miast, uczelni i krajów. Reprezentują oni całe spektrum różnych dziedzin naukowych, co pozwala w dalszej perspektywie na stworzenie silnej, interdyscyplinarnej grupy młodych naukowców zainteresowanej rozwojem umiejętności miękkich i wspieraniem innowatorów na swoich uczelniach.

Pobyt w Ivey Spencer Leadership Centre uzmysłowił uczestnikom programu Transformation.doc, że udana współpraca na linii nauka - biznes jest nie tylko możliwa, ale faktycznie ma miejsce. Przedsiębiorcy prowadzą zajęcia ze studentami i są częstymi gośćmi spotkań, na których chętnie dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą oraz opracowują przypadki biznesowe we współpracy z nauczycielami akademickimi. Miejsca takie jak inkubatory czy akceleratory przedsiębiorczości są zaś obszarami, gdzie w codziennej pracy spotykają się przedstawiciele uniwersytetów, start-up’ów oraz dojrzałych firm z wieloletnią tradycją. Oprócz poznania innowacyjnych metod prowadzenia zajęć i nawiązania kontaktów z wykładowcami Ivey, szczególnie cenna okazała się możliwość współpracy z pracownikami wydawnictwa Ivey Publishing, które jest światowym liderem dostarczającym case studies o różnorodnej tematyce, od agrobiznesu, poprzez rachunkowość, fuzje i przejęcia, aż po praktyki antykorupcyjne i wiele innych. Wydawnictwo publikuje około 350 studiów przypadku rocznie, ponad 8000 znajduje się w aktualnej bazie. Wiele z nich jest tłumaczonych i dystrybuowanych w formie papierowej i elektronicznej na całym świecie, zarówno na uczelniach wyższych jak i na rynku komercyjnym, do celów szkoleniowych.

 

    Aktualności

    Data dodania
    14 stycznia 2016