Doktor Anna Tatarczak w gronie międzynarodowych ekspertów

Doktor Anna Tatarczak została powołana przez Research Council of Lithuania Committee of Humanities and Social Sciences do grona międzynarodowych ekspertów dokonujących ewaluacji litewskich uniwersytetów i instytutów badawczych. Ewaluacja uwzględnia trzy kryteria:  

  1. jakość działalności badawczo-rozwojowej,
  2. ekonomiczny i społeczny wpływ działalności badawczo-rozwojowej,
  3. potencjał rozwojowy działalności badawczo-rozwojowej.

Realizacja zadania będzie obejmowała następujące etapy:

1. Indywidualna ocena jednostki  na podstawie przesłanego przez ewaluowaną jednostkę raportu.

2. Wizyta na litewskich uniwersytetach/instytutach badawczych.

3. Przygotowanie raportu z oceny i rekomendacji dla jednostki  po wizycie. Raport jest podstawą do przyznania subwencji na kolejne 4 lata dla ewaluowanych jednostek.

Doktor Anna Tatarczak będzie brała udział w ewaluacji następujących litewskich jednostek: Kazimieras Simonavicius University, Mykolas Romeris University, Vytautas Magnus University, Vilnius University, Lithuanian Sports University oraz General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania.

    Aktualności

    Data dodania
    6 marca 2023