Bezpłatne szkolenie IATA Air Transport Fundamentals

Informujemy, że trwa rekrutacja do udziału w bezpłatnym szkoleniu IATA Air Transport Fundamentals dla studentów III roku studiów stacjonarnych na kierunku Logistyka.

Oprócz szkolenia oferujemy także:

  • wizytę studyjną w porcie lotniczym,
  • spotkania z pracodawcami portów lotniczych i linii lotniczych,
  • płatny staż studencki (120 godz.).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji dla kierunku Logistyka oraz złożenie Formularza zgłoszeniowego w Biurze Projektu:

Domu Studenckim „Ikar”
ul. Czwartaków 15, pok. 8, Lublin
tel. 81 537 55 32
poniedziałek - piątek: 7.15-15.15


Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Bądź kompetentny i atrakcyjny na rynku pracy”, współfinansowanego z Unii Europejskiej,  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    28 października 2019