Badanie dotyczące wpływu warunków mieszkaniowych na zadowolenie pracowników i wydajność pracy podczas pandemii

Pandemia COVID-19 przestawiła większość procesów na tryb zdalny, zmuszając miliony pracowników do wykorzystywania swoich domów\mieszkań jako miejsc pracy. Jednak charakterystyka zabudowy mieszkaniowej różni się znacząco do obiektów biurowych, pod względem aspektów lokalizacyjnych, społecznych, kulturowych i technologicznych. Różnice te mogą mieć wpływ na wydajność i satysfakcję pracowników, zatem należy je zidentyfikować, zmierzyć i zbadać.

Niniejsze badanie ma na celu określenie wpływu warunków mieszkaniowych na zadowolenie pracowników i wydajność pracy podczas pandemii COVID-19. Jest ono prowadzone przez międzynarodowy zespół badawczy (z udziałem pracowników Wydziału Ekonomicznego UMCS) w krajach euroazjatyckich, z wykorzystaniem ankiety internetowej. Ocena empiryczna, oparta na modelu równań strukturalnych (SEM), zostanie wykorzystana do określenia powiązań między zdrowiem pracowników, bezpieczeństwem i komfortem obiektów mieszkaniowych, a wydajnością i satysfakcją z pracy.

Formularz ankiety dostępny jest pod adresem: https://nukz.qualtrics.com/jfe/form/SV_bIBwWADmmpZBgAm

Wypełnienie ankiety zajmie około 5 minut.

Pytania ankietowe zostały zatwierdzone przez Komisję Etyki Badań Naukowych (Institutional Research Ethics Committee), udział w badaniu jest dobrowolny. Żadne informacje pozwalające na zidentyfikowanie respondenta nie będą przechowywane ani przetwarzane. Zebrane dane będą dostępne tylko dla członków grupy badawczej. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie ich do lidera zespołu badawczego - dr Ferhat Karaca, e-mail ferhat.karaca@nu.edu.kz

    Aktualności

    Data dodania
    22 października 2021