„Konkurs FINSIM – nowa edycja. Atrakcyjne nagrody.”

Zapraszamy 5-osobowe zespoły złożone ze studentów od III roku studiów 1. stopnia wzwyż (dopuszcza się udział w zespole max 2 studentów II roku studiów 1. stopnia), z kierunków o profilu bankowo-finansowym, ekonomicznym lub zbliżonym, legitymujących się dobrymi wynikami w nauce (wymagana średnia ocen za rok akademicki 2017/2018 to minimum 3,80 w skali 2-5, liczona jako średnia ocen wszystkich członków zespołu) oraz aktywnością w uczelnianych kołach naukowych, organizacjach studenckich.

Przesyłam najważniejsze informacje dot. tegorocznej edycji Ligi:

 • Rekrutacja zespołów do 15 listopada br. (zasady rekrutacji i regulamin Konkursu na stronie www.liga.finsim.pl )
 • Liczba zespołów:
 • Sesja inauguracyjna w Warszawie 25 listopada br.
 • Gra on-line
 • W Konkursie dopuszcza się udział uczestników poprzednich edycji z zastrzeżeniem, że w nowo zgłoszonym zespole może się znaleźć tylko jedna osoba-uczestnik poprzedniej edycji Konkursu organizowanego przez WIB.

Wszystkie informacje znajdują się na stronie projektu www.liga.finsim.pl (formularz zgłoszenia, wzór zaświadczenia, Regulamin, harmonogram całego Konkursu ).

Fanpage na FB: https://www.facebook.com/FinsimLigaAkademicka/

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu.

 

  Aktualności

  Data dodania
  16 października 2019