Zmiana dot. pożyczek i świadczeń pogrzebowych z PKZP

PKZP uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2016 roku Uchwałą Zarządu nastąpiła zmiana treści Regulaminu w punkcie 7, w części Pożyczki i Świadczenia Funduszu Pogrzebowego, i tak:

"Pkt 7.

Wypłata świadczenia z Funduszu Pogrzebowego następuje na podstawie złożonego wniosku.
Akt zgonu jest podstawowym warunkiem do wypłaty w/w świadczenia.
Złożenie wniosku o wypłatę świadczenia możliwe jest do 12-stu miesięcy od daty śmierci osób wymienionych w punkcie 8."

Zarząd PKZP UMCS

    Aktualności

    Autor
    Anna Lipska
    Data dodania
    22 lutego 2016