Wyniki konkursów OPUS 10, SONATA 10 i PRELUDIUM 10

9 maja 2016 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 10, SONATA 10 i PRELUDIUM 10. Pozytywne decyzje o finansowaniu otrzymało 6 projektów badawczych, które będą realizowane na 3 wydziałach naszej Uczelni.

Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki:

 • prof. dr hab. Wiesław Gruszecki: Mechanizm molekularny toksyczności antybiotyku przeciwgrzybiczego amfoterycyny B (OPUS 10)

Na Wydziale Chemii:

 • prof. dr hab. Patryk Oleszczuk: Badania w kierunku zmniejszenia ekotoksyczności i biodostępności zanieczyszczeń w kompostach otrzymanych z osadów ściekowych w warunkach ich przyrodniczego wykorzystania (OPUS 10)
 • dr Magdalena GrelukRegulacja mechanizmu konwersji etanolu z wodą wielkością nanocząstek fazy aktywnej katalizatorów metaliczno-tlenkowych (SONATA 10)

Na Wydziale Humanistycznym:

 • prof. dr hab. Irmina Wawrzyczek: Polska w geopolitycznym obrazie świata kształtowanym przez prasę amerykańską XVIII wieku (OPUS 10)
 • dr hab. Krzysztof Latawiec: Administracja celna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914. Kompetencje-struktury-ludzie (OPUS 10)
 • dr Marcin SzeligaKolonizacja peryferyjnych obszarów wyżyn lessowych przez społeczności wczesnorolnicze (2 poł. VI - koniec V tys. BC) na  przykładzie północnego przedpola Wyżyny Sandomierskiej (OPUS 10)

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Przypominamy, że w Narodowym Centrum Nauki trwa nabór wniosków do kolejnych konkursów. Ostateczny termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2016 r. Więcej informacji o aktualnych konkursach mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej NCN. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zapraszamy na konsultacje.

Zespół ds. projektów badawczych krajowych:
mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič, mgr Joanna Górka i mgr Paweł Mazurek
Pokój 1302, Rektorat; tel. 81 537 51 16; e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl 

  Aktualności

  Data dodania
  10 maja 2016