Wyniki konkursów NCN

14 listopada 2016 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 11, SONATA 11, PRELUDIUM 11 i POLONEZ 2. Pozytywne decyzje o finansowaniu otrzymało 10 projektów badawczych, które będą realizowane na 6 wydziałach naszej Uczelni.

Na Wydziale Biologii i Biotechnologii:

 • dr hab. Adrian Wiater: Interakcje pomiędzy symbiotycznymi bakteriami nicieni entomopatogenicznych i bakteriami tworzącymi naturalną florę jelitową larw żukowatych (Scarabaeidae) (OPUS 11)
 • dr Jolanta Polak: Enzymatyczna synteza związków o aktywności antymikrobiologicznej i antyoksydacyjnej w dwuskładnikowych układach transformacyjnych (SONATA 11)
 • mgr Magdalena Czemierska: Analiza właściwości biologicznych i fizyko-chemicznych egzopolimerów wytwarzanych przez szczep Rhodococcus opacus FCL1069 (PRELUDIUM 11)

Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki:

 • prof. dr hab. Jerzy Dudek: Nowe podejścia do teoretycznego wyznaczania stabilności egzotycznych jąder atomowych z oszacowaniem niepewności modelowych (OPUS 11)
 • dr hab. Ryszard Zdyb: Magnetyczny silicen - adsorpcja metali przejściowych na silicenie (OPUS 11)

Na Wydziale Humanistycznym:

 • dr hab. Piotr Łuczkiewicz: Niedokończona historia. Ponad 100 lat odkryć w Malborku-Wielbarku (OPUS 11)
 • dr Stephanie Weismann: The Smellscapes of Lublin. An Olfactory Urban History of Interwar Poland (POLONEZ 2)

Na Wydziale Chemii:

 • prof. dr hab. Emilian Julian Chibowski: Weryfikacja mechanizmów wpływu pola magnetycznego na wodę i wodne roztwory wybranych elektrolitów w aspekcie osadzania się węglanu wapnia w instalacjach grzewczych (OPUS 11)

Na Wydziale Prawa i Administracji:

 • prof. dr hab. Leszek Leszczyński: Aksjologiczna dyskrecjonalność sędziowska. Między intencjami prawodawcy a autonomią sądownictwa (OPUS 11)

Na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej:

 • dr Piotr Bartmiński: Zastosowanie zobrazowań hiperspektralnych do parametryzacji sezonu wegetacyjnego w kontekście właściwości pokrywy glebowej (SONATA 11)

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! Z pełną listą finansowanych projektów można zapoznać się na stronie internetowej Centrum.

Przypominamy, że w Narodowym Centrum Nauki trwa nabór wniosków do kolejnych konkursów. Ostateczny termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2016 r. Więcej informacji o aktualnych konkursach mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej NCN. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących konkursów OPUS 12, SONATA 12, PRELUDIUM 12 i POLONEZ 3 zapraszamy na konsultacje.

Zespół ds. projektów badawczych krajowych:
mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič, mgr Joanna Górka i mgr Paweł Mazurek
Pokój 1302 i 1303, Rektorat; tel. 81 537 51 16; e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl

  Aktualności

  Data dodania
  15 listopada 2016