Trzech laureatów FUGI na UMCS

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów na staże krajowe dla młodych naukowców (FUGA 5) oraz stypendia doktorskie (ETIUDA 4).

Wśród 199 zakwalifikowanych projektów trzy będą realizowane na UMCS. Na liście laureatów konkursu FUGA 5 znalazły się trzy osoby, które zdecydowały się realizować swoje badania na Wydziałach naszej Uczelni:

  • mgr Grzegorz Wrona (Wydział Humanistyczny): Ekonomia samborska w XVI - XVIII wieku. Przemiany w strukturze gospodarczej i społecznej dóbr;
  • dr Urszula Doboszewska (Wydział Biologii i Biotechnologii): Rola receptora GPR39 w zaburzeniach drgawkowych;
  • dr Andrzej Ptok (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki): Badanie wpływu domieszek na układy nadprzewodzące ze sprzężeniem spin-orbita w przestrzeni rzeczywistej.

Laureatką konkursu FUGA została również Pani dr Anna Nakonieczna, która skończyła studia doktoranckie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS (w trakcie studiów uzyskała stypendium doktorskie w konkursie ETIUDA), a teraz będzie kontynuowała karierę naukową na Uniwersytecie Warszawskim.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Z pełną listą laureatów obu konkursów można zapoznać się na stronie internetowej NCN.

Jednocześnie Biuro ds. Badań Naukowych przypomina, że do 15 września trwa nabór w kolejnych konkursach NCN: MAESTRO 8, HARMONIA 8 i SONATA BIS 6. Szczegółowe informacje o konkursach

Informacji o ww. konkursach udzielają również pracownicy Zespołu ds. projektów badawczych krajowychmgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič mgr Joanna Górka i  mgr inż. Paweł Mazurek.

tel. 81 537 51 16
e-mail:  bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Rektorat, pokój 1302

    Aktualności

    Data dodania
    1 lipca 2016