Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po raz 11 przyzna stypendia wybitnym, młodym naukowcom.

Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy (do 35 roku życia) zatrudnionych na uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych i stanowią nagrodę za dotychczasowe osiągnięcia naukowo-badawcze. 

Ocenie podlegają m.in.:

  • dorobek naukowy kandydata,
  • poziom prowadzonych badań,
  • otrzymane nagrody,
  • udział w projektach międzynarodowych.

Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium, ale warunkiem jego otrzymania jest kontynuowanie pracy naukowej w okresie finansowania.

O stypendia mogą ubiegać się młodzi naukowcy za pośrednictwem rad wydziałów. Wnioski w systemie OSF można składać do 31 marca 2016 r.

Szczegółowe informacje na temat wymagań i sposobu składania dokumentów dostępne są na stronie MNiSW.


Zespół ds. projektów badawczych krajowych

mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevičmgr Joanna Górka i mgr Paweł Mazurek
tel. (81) 537 51 16, e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl, Rektorat, p. 1308

    Aktualności

    Data dodania
    18 stycznia 2016