Stypendia Akademie Schloss Solitude

Od 1 września 2016 r. do 30 listopada 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach międzynarodowego programu stypendialnego Akademie Schloss Solitude. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie stypendium trwającego 3-12 miesięcy na wyjazd do Stuttgartu.

Zgodnie z informacjami organizatorów wnioski mogą składać osoby zajmujące się z takimi dziedzinami sztuki jak architektura, sztuki wizualne, performance, design, literatura, muzyka, media internetowe.
 

Z wnioskami mogą występować także naukowcy zajmujący się badaniami z następujących dziedzin nauki:

 • humanistyka,
 • nauki społeczne (kultura i geopolityka);
 • ekonomia (polityka miejska);
 • historia (związki ze współczesnością).

W ramach stypendium przyznawane są:

 • stypendium 1 150 euro miesięcznie;
 • pokrycie kosztów podróży z/do Stuttgartu;
 • zakwaterowanie;
 • koszty ewentualnego transportu narzędzi;
 • promocja projektu.

Szczegółowe informacje o stypendiach Akademie Schloss Solitude można znaleźć na stronie internetowej organizatora.

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

 

  Aktualności

  Data dodania
  16 sierpnia 2016