Przyłącz sie do sieci CEEPUS!

Centrum Współpracy Międzynarodowej zachęca do zapoznania się z możliwościami finansowania krótkoterminowych mobilności o charakterze naukowym w ramach Programu CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies).

Głównym celem Programu CEEPUS jest wspieranie mobilności akademickich zarówno nauczycieli akademickich, jak i studentów. Umożliwia on intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickich.

Program CEEPUS oferuje:

  • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych Sieci Akademickich;
  • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”;
  • stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.

Partnerem porozumienia CEEPUS są następujące kraje: Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo – Uniwersytet w Prisztinie.

W wymienionych krajach w Programie CEEPUS działają różne sieci tematyczne, obejmujące szereg dyscyplin naukowych. Wykaz sieci znajduje się pod linkiem.

UMCS posiada już doświadczenie przystępowania do Sieci Akademickich Programu CEEPUS. Z inicjatywy dr hab. Agnieszki Nosal–Wiercińskiej, prof. UMCS, Wydział Chemii UMCS został włączony do sieci pn.  „Colloids and nanomaterials in education and research” CIII-HR-110 8-03-1920, której głównym Koordynatorem jest Prof. Davor Kovaĉević z Uniwersytetu w Zagrzebiu. Pani dr hab. Agnieszka Nosal–Wiercińska, prof. UMCS została wydziałowym Koordynatorem Sieci CIII-HR-1108-03-1920.

Więcej informacji na temat Programu, w tym wskazówki, jak i opis procesu aplikacyjnego znajdują się na stronach internetowych NAWA oraz Porozumienia CEEPUS.

Serdecznie zachęcamy do zainteresowania się możliwościami w ramach Programu CEEEPUS!

    Aktualności

    Data dodania
    7 listopada 2019