Obsługa protokołu z egzaminu dyplomowego w formie elektronicznej

Szanowni Państwo,

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów zaprasza do  zapoznania się z aktualną wersją instrukcji dotyczącą tworzenia i podpisywania protokołów z egzaminów dyplomowych w systemie Archiwum Prac Dyplomowych (APD), przygotowaną dla osób pełniących role Przewodniczących Komisji, opiekunów prac (promotorów) i recenzentów.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 54/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 czerwca  2021 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaleca  się  sporządzanie  protokołu  z  przebiegu   egzaminu   dyplomowego   w   systemie Archiwum Prac Dyplomowych (APD).

Instrukcja dostępna jest pod poniższym linkiem:

https://www.umcs.pl/pl/protokoly-i-recenzje-w-apd,19868.htm

W razie dalszych pytań zapraszamy do kontaktu

    Aktualności

    Data dodania
    8 lipca 2021