NPRH - Fundamenty

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło kolejny konkurs w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, moduł Fundamenty. Wnioski będzie można składać w terminie od 15 listopada 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Przedmiotem pierwszego konkursu w module Fundamenty będzie „Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku”. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o środki na opracowanie i przygotowanie dokumentacji, edycji źródłowych, słownikowych i bibliograficznych dotyczących Polski i jej dziedzictwa w epoce największej świetności państwa polskiego.

Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów obejmujących zadania:

  1. przyczyniające się do stworzenia fundamentów dla pogłębionych i syntetycznych badań nad problematyką dziejów Polski na przełomie średniowiecza i nowożytności;
  2. podejmujące problematykę jagiellońską w różnych dziedzinach nauki oraz stwarzające podstawy do współpracy międzynarodowej;
  3. tworzące nową bazę dokumentacyjną i źródłową pozwalającą  nadać badaniom nad epoką jagiellońską nową jakość i przyczyniające się  do wyłonienia nowych zespołów badawczych.

Finansowanie może być przyznane na maksymalnie 5 lat, a minimalne dofinansowanie wynosi 500 tys. zł. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF od dnia 15 listopada 2016 r. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2017 r.

Biuro ds. Badań Naukowych przypomina również o innych konkursach dla prowadzących badania naukowe. Do 15 grudnia 2016 r. można składać wnioski w konkursach Narodowego Centrum NaukiOPUS 12PRELUDIUM 12SONATA 12 i POLONEZ 3. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do 31 października 2016 r. czeka na wnioski w modułach „Dziedzictwo narodowe”, Uniwersalia 2.1Uniwersalia 2.2 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Do 17 października 2016 r. do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej można składać wnioski w konkursach FIRST TEAM, HOMINGPOWROTY, a do 31 października 2016 r. wnioski o przyznanie stypendiów START.

__________________________________________

Szczegółowych informacji o konkursach udzielają pracownicy Biura ds. Badań Naukowych: mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič, mgr Joanna Górka i mgr Paweł Mazurek 
Pokój 1302 i 1303, Rektorat; tel. 81 537 51 16; e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    10 października 2016