Nowe konkursy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nową ofertę na finansowanie innowacyjnych badań ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem nowych programów FNP jest rozwój kadr sektora B+R. Finansowanie będzie można otrzymać w ramach następujących programów:

  • TEAM – celem programu jest wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego. Projekty mogą być realizowane maks. przez 36 miesięcy, budżet nie powinien przekroczyć 3 500 000 zł.
  • FIRST TEAM – celem programu jest wsparcie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez młodych doktorów i zachęcenie do powrotu do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia na wczesnych etapach ich kariery naukowej lub osób mających przerwę w pracy badawczej. Wsparcie w ramach programu będzie udzielane zespołom prowadzącym badania w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego. Projekty mogą być realizowane maks. przez 36 miesięcy, budżet nie powinien przekroczyć 2 000 000 zł.
  • POWROTY – projekty o charakterze staży podoktorskich, realizowane przez młodych powracających do pracy naukowej po przerwie w pracach B+R, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego. Projekty mogą być realizowane maks. przez 24 miesiące, budżet nie powinien przekroczyć 800 000 zł.
  • HOMING  projekty o charakterze staży podoktorskich, realizowanych przez młodych doktorów, ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego. Projekty mogą być realizowane maks. przez 24 miesiące, budżet nie powinien przekroczyć 800 000 zł.

Pierwsze nabory wniosków zostaną ogłoszone w lutym i marcu 2016 r., ale planowane są kolejne, do końca 2019 r. Każdy wniosek złożony do Fundacji będzie podlegał ocenie formalnej i trzyetapowej ocenie merytorycznej dokonywanej przez recenzentów i ekspertów w ramach panelu naukowo-gospodarczego i interdyscyplinarnego.

Ponad 615 mln złotych na realizację projektów Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otrzymała z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4. Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R). Więcej informacji o nowej ofercie można przeczytaćznaleźć na stronie FNP.


Zespół ds. projektów badawczych krajowych:  
mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevičmgr Joanna Górka i mgr Paweł Mazurek
tel. (81) 537 51 16, e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl, Rektorat, p. 1308

    Aktualności

    Data dodania
    28 stycznia 2016