MINIATURA - nowy grant NCN

Już od 3 kwietnia 2017 r. będzie można ubiegać się o finansowanie pojedynczych działań naukowych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Narodowe Centrum Nauki finalizuje prace związane z uruchomieniem nowego konkursu - MINIATURA, w ramach którego będzie można realizować pojedyncze działania naukowe służące badaniom podstawowym. Celem konkursu będzie wsparcie osób, planujących ubieganie się o finansowanie projektów badawczych w pozostałych konkursach NCN. 

Osoby starające się o finansowanie będą musiały spełniać następujące warunki:

  • uzyskać stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
  • nie mieć doświadczenia w realizacji projektów badawczych oraz nie być laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
  • być zatrudnionym na umowę o pracę w jednostce wnioskującej.

Na realizację maksymalnie 12-miesięcznego działania będzie można uzyskać od 5 000 zł do 50 000 zł (bez możliwości finansowania wynagrodzeń, stypendiów, zakupu, modernizacji i wytworzenia aparatury i oprogramowania, koszty pośrednie nie więcej niż 10% kosztów bezpośrednich).

Ze szczegółowymi informacjami można zapoznać się na stronie internetowej Centrum.


Biuro ds. Badań Naukowych: mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič, mgr Joanna Górka i mgr Paweł Mazurek 

Pokój 1302 i 1303, Rektorat; tel. 81 537 51 16; e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl

 

    Aktualności

    Data dodania
    27 października 2016