Konkurs Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki popiera naukę oraz porozumienie między narodami w oparciu o współpracę pomiędzy studentami, naukowcami i badaczami obydwu krajów. Zgodnie z założeniami Fundacja przyznaje dotacje na przedsięwzięcia przeprowadzane w ramach współpracy dwustronnej pomiędzy szkołami wyższymi lub innymi instytucjami naukowymi.

Fundacja wyznaczyła cztery priorytety tematyczne dla wniosków o dofinansowanie badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych: procesy europeizacji, transfer kultury i wiedzy, wielojęzyczność oraz zmiana norm i wartości. PNFN skupia się w pierwszej kolejności na tematach dotyczących stosunków polsko-niemieckich.  Niemniej jednak, aspekty dotyczące innych krajów, względnie kultur mogą stanowić część finansowanych projektów. W wielu przypadkach sensowne wydaje się w szczególności uwzględnienie stosunków polsko-niemieckich w kontekście europejskim.

Wnioski można składać do 15 października 2016 r. Decyzje o przyznaniu dotacji zostaną ogłoszone na początku marca 2017 r. Pozytywnie rozpatrzone projekty będą mogły się rozpocząć najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie internetowej Fundacji.

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
tel. 81 537 54 58
e-mail: magdalena.pokrzycka@umcs.pl; marlena.wosiak@umcs.pl;                                   olga.pliszczynska@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    14 lipca 2016