EU4Innovations - innowacje w państwach Partnerstwa Wschodniego

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o nowej inicjatywie Unii Europejskiej EU4Innovation, która ma łączyć wszystkie działania UE wspierające rozwój innowacji w krajach Partnerstwa Wschodniego.

Uruchomienie inicjatywy EU4Innovation odbyło się podczas ósmego nieformalnego dialogu z krajami Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) w Armenii, na którym obecni byli: Carlos Moedas, Komisarz ds. Badań, Nauki i Innowacji, Johannes Hahn, Komisarz ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa oraz ministrowie ds. badań i innowacji z krajów Partnerstwa Wschodniego. Wspierane mają być działania zwłaszcza finansowane w ramach programu Horyzont 2020 i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Więcej informacji na ten temat w komunikacie Komisji Europejskiej.

 
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

tel. 81 537 54 98 (58)
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.pl; magdalena.pokrzycka@umcs.pl

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    12 grudnia 2016