Dr Monika Napora laureatką konkursu Debiut Historyczny Roku

Miło nam poinformować, że decyzją Komisji Konkursowej pod przewodnictwem prof. dra hab. Andrzeja Paczkowskiego, dr Monika Napora otrzymała II Nagrodę w Konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2015 za pracę doktorską pt. „Między rzeczywistością a utopią. Dziennik radomski 1940 – 1945”, przygotowaną pod kierunkiem Dziekana Wydziału Humanistycznego UMCS dra hab. Roberta Litwińskiego, prof. nadzw.

Konkurs im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku, organizowany jest wspólnie przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk i skierowany jest do autorów niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich, poświęconych historii Polski i Polaków w XX wieku.

Nagrodzona praca została pomyślana i napisana jako próba analizy tekstów prasowych z wykorzystaniem założeń narratywistycznej filozofii historii. Konstrukcja rozprawy oparta została o szereg koncepcji naukowych, m.in. M. Foucaulta, M. Bachtina, A. Awdiejewa, ale w szczególności Haydena Whita. Dzięki temu, Autorce udało się odejść od opisu zdarzeniowego ku odmiennej propozycji badawczej, jakimi są badania narratywistyczne. Praca dowiodła, że podejście H. Whita do historii, przy zastosowaniu metod wykorzystywanych w literaturoznawstwie, otwiera nowe możliwości badawcze, pozwala na postawienie źródłom nowych pytań i spojrzenie na nie z nieco innej perspektywy.

Nadesłane prace magisterskie i doktorskie zostały oceniane są przez Komisję Konkursową, powołaną przez Prezesa IPN oraz Dyrektora Instytutu Historii PAN, w składzie:

 • prof. dr hab. Andrzej Paczkowski – przewodniczący Jury
 • prof. dr hab. Tomasz Szarota
 • prof. dr hab. Andrzej Chojnowski
 • dr hab. prof. IH PAN Marek Kornat
 • dr hab. prof. IH PAN Krzysztof Kosiński
 • prof. dr hab. Antoni Dudek
 • prof. dr hab. Tadeusz Wolsza
 • prof. dr hab. Jerzy Eisler
 • dr Władysław Bułhak – sekretarz Jury

II nagrodę stanowi okolicznościowy dyplom, wydanie przez IPN i IH PAN pracy w całości lub części oraz honorarium autorskie.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu odbędzie się 1 czerwca (środa) br. o godz. 12:00 w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” w Warszawie.

  Aktualności

  Data dodania
  20 maja 2016