Diamentowy Grant - rusza VI edycja

16 listopada 2016 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło VI edycję konkursu Diamentowy Grant.

Tylko do 15 stycznia 2017 r. można ubiegać się o środki na prowadzenie badań w ramach Diamentowego Grantu. Konkurs skierowany jest do wybitnie uzdolnionych studentów i absolwentów prowadzących badania naukowe pod kierunkiem opiekuna lub promotora. W ramach programu wsparciem mogą być objęci wybitnie uzdolnieni:

  1. studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę;
  2. absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu.

Osoby te nie mogą posiadać tytułu zawodowego magistra (lub jego odpowiednika) oraz być laureatami poprzednich edycji konkursu. Wnioskodawca powinien udokumentować znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, a także prowadzić zaawansowane badania naukowe i posiadać osiągnięcia naukowe (w przypadku kierunków studiów artystycznych osiągnięcia artystyczne).

Ze szczegółowymi informacjami można się zapoznać na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Gorąco zachęcamy Państwa do zapoznania się z dostępną ofertą konkursową oraz złożenia wniosku na projekt badawczy. Szczegółowych informacji o konkursach udzielają pracownicy Biura ds. Badań Naukowych. W razie wątpliwości lub pytań zapraszamy do kontaktu.


Biuro ds. Badań Naukowych 

mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič, mgr Joanna Górka i mgr inż. Paweł Mazurek 
pokój 1302, 1303, XIII piętro, Rektorat 
tel. 81 537 51 16 
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl 

 

    Aktualności

    Data dodania
    17 listopada 2016