Trwa nabór w konkursach NPRH, START, SPUB oraz SPUBi

Zespół ds. Krajowych Projektów Badawczych uprzejmie informuje o trwającym do 31.10.2019 r. naborze wniosków w konkursie „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz naborze wniosków w Programie START (edycja 2020).

Pomocy przy przygotowaniu wniosku w Programie NPRH oraz START udzielają również pracownicy Zespołu ds. Krajowych Programów Badawczych.

Zespół ds. Krajowych Projektów Badawczych:
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Dorota Samociuk, Anna Kochalska-Wasak, Beata Herbaczyńska-Stankevič – pokój 1406, tel.: 81 537 51 22
Anna Kotula-Pytel, Paweł Mazurek – pokój 1406, tel.: 81 537 51 16


Zespół ds. środków na badania naukowe uprzejmie informuje, że 31 października 2019 r. upływa termin składania wniosków dotyczących utrzymania aparatury lub infrastruktury badawczej SPUB i SPUBi (po tym terminie wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w systemie).

Informacje dotyczące złożenia wniosku znajdą Państwo w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego i specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania.

Zespół ds. środków na badania naukowe:
Renata Zając - pokój 1310, tel.: 81 537 50 94
Agnieszka Chilkiewicz i Monika Urbańska - pokój 1310, tel.: 81 537 51 05

    Aktualności