Stypendia START 2020 - nabór wniosków

Centrum Badań Naukowych uprzejmie informuje o uruchomieniu przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej naboru wniosków w Programie START (edycja 2020).

Stypendium START jest największym i najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla naukowców. Jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy przyznanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. Konkurs jest skierowany do wybitnych młodych uczonych reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30. roku życia (w br. są to osoby urodzone w 1989 r. lub później). Kandydaci muszą mieć status doktoranta lub stopień naukowy doktora oraz udokumentowany publikacjami dorobek naukowy (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe).

W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcia badawcze. W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł.

Wybrani laureaci programu START mają także możliwość otrzymania stypendium wyjazdowego na pobyt w jednym lub dwóch ośrodkach badawczych za granicą. Wyjazdy te służą nawiązaniu współpracy oraz poznaniu metod pracy badawczej w tych ośrodkach.

Rejestracja kandydatów odbywa się za pośrednictwem formularza wniosku online. Nabór wniosków do START 2020 potrwa do końca października 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu oraz wymaganych dokumentów znajdują się w Regulaminie konkursu i Instrukcji przygotowania wniosku, które dostępne są na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Pomocy przy przygotowaniu wniosku w Programie START udzielają również pracownicy Zespołu ds. Krajowych Programów Badawczych.

__________________________________________

Zespół ds. Krajowych Programów Badawczych:
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Dorota Samociuk, Anna Kochalska-Wasak, Beata Herbaczyńska-Stankevič – pokój 1406, tel.: 81 537 51 22

Anna Kotula-Pytel, Paweł Mazurek – pokój 1406, tel.: 81 537 51 16

    Aktualności

    Data dodania
    18 września 2019