Nabór wniosków w konkursach NPRH

Zespół ds. Krajowych Programów Badawczych uprzejmie informuje o trwającym do 31.10.2019 r. naborze wniosków w konkursie „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nabór trwa w modułach:

1. „Dziedzictwo narodowe” – w ramach którego jest wspierana realizacja długoterminowych projektów o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim, translatorskim, słownikowym i bibliograficznym, o najwyższej wartości dla polskiej humanistyki oraz kultury i dziedzictwa narodowego.

W roku 2019 w ramach ww. modułu priorytetowymi obszarami badawczymi dla projektów są:

 • Tekstowe i nietekstowe dokumenty osobiste (np. listy, dzienniki, diariusze, relacje, wspomnienia, nagrania, etc.),
 • Dziedzictwo kulturowe ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej,
 • Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych,
 • Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

2. „Uniwersalia” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów mających na celu:

 • włączanie najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do światowego dziedzictwa kulturowego (podmoduł „Uniwersalia 2.1”),
 • włączanie najwybitniejszych osiągnięć światowej humanistyki do polskiego dziedzictwa kulturowego (podmoduł „Uniwersalia 2.2”);

3. „Fundamenty” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki naukowej państwa, dotyczących bieżących potrzeb polskiej humanistyki.

W 2019 r. tematem konkursu jest Kultura polska i jej recepcja poza granicami kraju.

W konkursie NPRH składane są projekty o okresie realizacji do 5 lat (lub w przypadku projektów kontynuowanych w module „Dziedzictwo narodowe” od 3 do 5 lat), dla których wnioskowana wysokość środków finansowych w poszczególnych modułach wynosi:

 1. „Dziedzictwo narodowe” – od co najmniej 500.000 zł do 1.800.000 zł w przypadku projektów nowych (oraz co najmniej 300.000 zł do 1.800.000 zł w przypadku projektów kontynuowanych),
 2. „Uniwersalia” – nie więcej niż 1.800.000 zł,
 3. „Fundamenty” - od co najmniej 500.000 zł do 1.800.000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące  warunków przeprowadzenia konkursu znajdują się na stronie MNiSW.

Wniosek należy składać w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.

Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku w konkursie NPRH prosimy o kontakt z pracownikami Centrum Badań Naukowych UMCS.


Zespół ds. Krajowych Programów Badawczych:
e-mail:  bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Anna Kotula-Pytel oraz Paweł Mazurek – pokój 1406, tel.: 81 537 51 16
Beata Herbaczyńska-Stankevič, Dorota Samociuk, Anna Kochalska-Wasak – pokój 1406, tel.: 81 537 51 22

  Aktualności

  Data dodania
  6 września 2019