Aktualne konkursy na projekty badawcze

Biuro ds. Badań Naukowych informuje o aktualnie prowadzonych naborach w konkursach Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Narodowe Centrum Nauki opublikowało 15 grudnia 2014 r. na swojej stronie internetowej ogłoszenia o naborze wniosków w ramach konkursów:

 • SYMFONIA 3 na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce;
 • ETIUDA 3 na stypendia doktorskie;
 • FUGA 4 na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Nabór wniosków w wymienionych konkursach trwa do 16 marca 2015 r. Na stronie NCN opublikowano również instrukcje wypełniania wniosków w systemie OSF. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie internetowej.


 Od 15 stycznia 2015 r. do 15 marca 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu LIDER VI, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia i stopień doktora uzyskali nie wcześniej niż 5 lat temu. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 1 200 000 zł. Celem konkursu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce. 

Szczegółowe informacje i dokumenty dostępne są na stronie NCBR.


 

Od 6 lutego 2015 r. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki działa w nowej formule, która jest efektem zmian, jakie były postulowane przez środowisko naukowe i nową Radę NPRH. Najważniejszą zmianą w nowej formule Programu jest wprowadzenie trzech modułów, w ramach których można ubiegać się o finansowanie badań:

 • Tradycja – w ramach modułu wspierane będą projekty badawcze mające na celu badanie dziedzictwa kultury narodowej;
 • Rozwój – na badania innowacyjno-integracyjne;
 • Umiędzynarodowienie – wprowadzenie najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do międzynarodowego obiegu naukowego.

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego można zapoznać się z ogłoszeniami pierwszych konkursów w module Tradycja (konkurs Tradycja 1a oraz Tradycja 1b). Nabór wniosków składanych w systemie OSF będzie możliwy między 24 lutego a 23 marca.

Informacje o kolejnych naborach można śledzić na bieżąco na stronie internetowej Programu oraz Ministerstwa. Wszystkie informacje będą umieszczane również na stronie Uczelni.


Biuro ds. Badań Naukowych serdecznie zaprasza na indywidualne konsultacje wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki finansowe w wyżej wymienionych konkursach. Jednocześnie informujemy, że wszystkie składane przez Państwa wnioski powinny być zarejestrowane w Biurze ds. Badań Naukowych.

W razie jakichkolwiek pytań, bardzo prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu ds. projektów badawczych krajowychmgr inż. Beatą Herbaczyńską-Stankevičmgr Joanną Górką i mgr Pawłem Mazurkiem.

tel. (81) 537 51 16, e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl

Rektorat, p. 1320

  Aktualności

  Data dodania
  17 lutego 2015