Zespół ds. pomocy Ukrainie na UMCS

Pragniemy poinformować, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMCS nr 18/2022 na naszym Uniwersytecie został powołany Zespół ds. pomocy Ukrainie. Gremium przewodniczy Prorektor ds. ogólnych - dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. uczelni.

W skład zespołu wchodzą:

1. Przewodniczący - Prorektor ds. ogólnych,
2. Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia,
3. Dziekan Wydziału Artystycznego,
4. Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii,
5. Dziekan Wydziału Chemii,
6. Dziekan Wydziału Ekonomicznego,
7. Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii,
8. Dziekan Wydziału Filologicznego,
9. Dziekan Wydziału Historii i Archeologii,
10. Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki,
11. Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,
12. Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii,
13. Dziekan Wydziału Politologii i Dziennikarstwa,
14. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji,
15. Dziekan Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach,
16. Zastępca Kanclerza ds. techniczno-majątkowych,
17. Dyrektor Centrum Gospodarowania Nieruchomościami,
18. Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów,
19. Dyrektor Centrum Kultury Fizycznej,
20. Dyrektor Centrum Promocji,
21. Dyrektor Akademickiego Centrum Kultury,
22. Dyrektor Centrum Prawno-Organizacyjnego,
23. Rzecznik prasowy,
24. dr Alina Czarnacka,
25. mgr Dariusz Gaweł.

Pierwsze spotkanie ww. osób odbyło się 2 marca br. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarządzenie znajduje się w zakładce Akty prawne.

    Aktualności

    Data dodania
    3 marca 2022