Usługi IT

Aktywacja konta

Uzyskaj dostęp do wybranych usług IT UMCS

Krok pierwszy

Wejdź na stronę Centralnego Punktu Logowania UMCS:

https://login.umcs.pl

Krok drugi

Kliknij przycisk „Chcesz założyć i aktywować konto?”.

Krok trzeci

W polu „Aktywacja konta” wybierz opcję „Jestem nowym pracownikiem”.

Krok czwarty

Pojawi się formularz do wypełnienia. Uzupełnij go, podając niezbędne dane, tj.: numer PESEL, imię, dziewięciocyfrowy numer telefonu oraz niesłużbowy (alternatywny) adres e-mail. Następnie kliknij „Zapisz”.

Krok piąty

Link do ustawienia hasła zostanie przesłany na podany w formularzu adres e-mail. Z kolei swój identyfikator do systemów UMCS poznasz w trakcie ustawiania hasła.

Ustaw hasło.

Nowe hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków i zawierać przynajmniej:

  • małą literę
  • wielką literę
  • cyfrę lub znak specjalny

oraz:

  • różnić się od poprzednio używanych haseł,
  • nie zawierać fragmentów identyfikatora do logowania oraz innych danych osobowych.

Jak zabezpieczyć dane?

  • Co jakiś czas zmieniaj hasło.
  • Nigdy nie przekazuj swojego hasła innym osobom.
  • Nie korzystaj z opcji automatycznego zapamiętywania danych do logowania.

Więcej informacji o tym, jak zabezpieczyć swój komputer oraz e-mail

Krok szósty

Przy użyciu otrzymanego identyfikatora oraz ustawionego przez Ciebie hasła możesz korzystać z wybranych usług IT UMCS: