Microsoft

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej udostępnia oprogramowanie Microsoft w ramach programu Microsoft Products and Services Agreement (MPSA):

  • Microsoft Windows Professional PL (Upgrade) - w ramach licencji nie są dostępne pełne wersje oprogramowania MS Windows, a jedynie ich UAKTUALNIENIE. Należy pamiętać, aby zakupione na UMCS komputery/laptopy posiadały już zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows - w innym przypadku nie będzie można skorzystać z licencji na MS Windows oferowanych na warunkach programu MPSA.
  • Microsoft Office Professional Plus PL - w ramach licencji możliwe jest uruchomienie WYŁĄCZNIE jednej kopii oprogramowania Microsoft Office na użytkowanym przez siebie służbowym komputerze/laptopie.

Możesz zamówić oprogramowanie Microsoft na dwa sposoby: