Profil osobowy pracownika

Dane uzupełniane automatycznie (pobierane z SAP)

 • imię i nazwisko,
 • tytuł/stopień naukowy,
 • stanowisko,
 • pełniona funkcja,
 • adres e-mail,
 • nazwa jednostki.

W przypadku niezgodności danych ze stanem faktycznym lub konieczności ich zmiany (np. nazwiska), należy zwrócić się do Centrum Kadrowo-Płacowego.

Dane edytowane samodzielnie przez pracownika

Zgodnie z regulaminem, każdy pracownik ma obowiązek opublikować następujące informacje:

 • miejsce dyżurowania,
 • telefon (służbowy),
 • terminy konsultacji (dotyczy tylko pracowników naukowych).

Zachęcamy również do publikacji szerszych informacji, na przykład dotyczących:

 • działalności naukowej - zainteresowania naukowe, prowadzone badania, publikacje, nagrody i wyróżnienia, konferencje;
 • działalności edukacyjnej - prowadzone zajęcia / wykłady;
 • spraw organizacyjnych, np. związanych z prowadzeniem zajęć, terminami zaliczeń;
 • innych informacji, np. pliki dla studentów.

Sposób logowania

 1. Należy wejść we własny profil osobowy (przez książkę adresową na stronie umcs.pl lub wpisując nazwisko w wyszukiwarkę).
 2. W prawym górnym rogu znajduje się opcja "Edytuj profil".

 3. Należy zalogować się za pomocą CAS poprzez stronę login.umcs.pl.
 4. Po zalogowaniu należy wybrać opcję "książka adresowa", która znajduje się w prawym górnym rogu ekranu.

Ograniczenia

Należy pamiętać, że nie wolno publikować:

 • danych osobowych,
 • materiałów objętych ochroną praw autorskich.

Wersje językowe

Profil pracownika może być uzupełniony w kilku wersjach językowych (angielska, rosyjska, ukraińska, francuska, azerska).