Wysokość świadczeń socjalnych dla pracowników

Centrum Kadrowo-Płacowe, Biuro Socjalne informuje, że Jego Magnificencja Rektor UMCS w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi działającymi w Uczelni zaakceptował tabele odpłatności na rok 2017 do poszczególnych świadczeń socjalnych.

Dofinansowanie do wczasów, kolonii, obozów, wycieczki zimowej, wycieczek dla pracowników, emerytów i rencistów – byłych pracowników UMCS:

Dochód na członka rodziny w złotych Wysokość dofinansowania
do 500,00 90%
od 500,01 – 1000,00 80%
od 1000,01 - 1500,00 70%
od 1500,01 – 2000,00 60%
od 2000,01 – 2500,00 40%
od 2500,01 – 3500,00 30%
powyżej 3500,00 20%

 

Górna granica dofinansowania dla pracowników i emerytów/rencistów – byłych pracowników UMCS wynosi 1400,00 złotych. Decydującym kryterium o przyznaniu miejsca na liście uczestników jest częstotliwość wykorzystania przez wnioskodawcę danej formy świadczenia.


Dofinansowanie dotyczące biletów do kina, teatru, karnetów na zajęcia sportowe oraz do zajęć na Uniwersytecie Dziecięcym:

Dochód na członka rodziny w złotych Wysokość dofinansowania
do 3000,00 50%
powyżej 3000,00 30%


Wysokość gratyfikacji urlopowej dla pracowników UMCS:

Przychód osiągnięty w UMCS za 2016 rok Kwota dofinansowania
do 30000,00 2800,00
od 30000,01 – 50000,00 2600,00
od 50000,01 – 65000,00 2400,00
od 65000,01 – 85000,00 1100,00
od 85000,01 – 100000,00 700,00
powyżej 100000,01 400,00

 

Emeryci i renciści pracujący w UMCS, którzy korzystają ze świadczeń socjalnych przysługujących im w UMCS, nie maja prawa do korzystania z dofinansowania do wypoczynku organizowanego indywidualnie przez pracowników.

    Aktualności

    Data dodania
    23 czerwca 2017