Wypalenie zawodowe - nieodpłatne warsztaty psychoedukacyjne

Dr Barbara Smoczyńska zaprasza pracowników UMCS na dwudniowe nieodpłatne warsztaty psychoedukacyjne:

Wypalenie zawodowe

Szkolenie odbędzie się w dniach 20 i 27 października w godzinach 9.00-15.15 w sali 16 w DS. „Babilon”, I piętro.

Celem szkolenia jest refleksja nad własnym poziomem zaangażowania w pracę oraz rozwijanie profilaktyki wypalenia zawodowego.

Ramowy program szkolenia:

 1. Wpływ osobistych uwarunkowań na doświadczanie pracy.
 2. Pracoholizm, źródła i konsekwencje.
 3. Pojęcie wypalenia zawodowego.
 4. Kierunki alokacji czasu a potrzeby.
 5. Znaczenie samowiedzy w motywowaniu siebie do rozwoju.
 6. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Szkolenie jest pierwszym z cyklu działań podejmowanych w ramach projektu „Dobre życie”, którego celem jest m.in. przeciwdziałanie zachowaniom samobójczym w społeczności akademickiej.

W roku akademickim 2017/2018 planowanych jest w sumie 8 szkoleń dla pracowników, m.in. na temat stresu, odporności psychicznej, poczucia własnej wartości, dobrostanu, umiejętności interpersonalnych.

W celu zapisania się na szkolenie proszę skorzystać z poniższego formularza (decyduje kolejność zgłoszeń). Grupa może liczyć 6-14 osób. [Aktualizacja 16.10.2017 r. - zapisy zakończone].

  Aktualności

  Autor
  Barbara Smoczyńska
  Data dodania
  11 października 2017