Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Justyna Kięczkowska

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim


poniedziałek 13:00-14:30 (od 09.03 br)


wtorek 14:30-16:00


pok 223

O sobie

Uzyskane wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Politologii UMCS -2005r. uzyskanie tytułu magistra. Praca magisterska " Ruchy alterglobalistyczne jako forma obywatelskiego nieposłuszeństwa" napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Marka Pietrasia.

Dyplom studiów podyplomowych 2010 r. Zdrowie Publiczne - Zarządzanie i Ekonomika w ochronie zdrowia na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Tytuł doktora nauk humanistycznych 2012 r., praca doktorska "Polityka ochrony zdrowia III Rzeczypospolitej Polskiej" przygotowana pod kierunkiem Prof. dr hab. Bożeny Dziemidok - Olszewskiej.

 

Zainteresowania badawcze:

1. Bezpieczeństwo zdrowotne

2. Zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego

3. Bezpieczeństwo społeczne

4. Bioterroryzm

5. Cyberprzestrzeń i jej wymiar prawno-instytucujonalny.

6. Strategie bezpieczeństwa państw

7. Polityka ochrony zdrowia w wymiarze globalnym

 

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2017/2018

1. Polityka UE w zakresie ochrony zdrowia

2. Zagorżenia epidemiologiczne dla bezpieczeństwa narodowego

3. System bezpieczeństwa narodowego Polski

4. Strategie bezpieczeństwa narodowego

5. Cybezprzestrzeń w prawie międzynarodowym

6. Polityka Polski bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

7. Stretegie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

8. Bezpieczeńśtwo zdrowotne w dobie globalizacji

9. Bezpieczeństwo zdrowotne

10. Technologie informacyjne

11. Zagrożenia kulturowo-cywilizacyjne

12. Międzyanrodowa ochrona środowiska

 

Wybrane aktywności oraz funkcje:

Sektetarz Czasopisma Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych

Autor i Recenzent pdręczników do Wiedzy o Społeczeństwie Wydawnictwa Nowa Era

Organizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo zdrowotne z zglobalizowany środowisku międzynarodowym"

Opiekun II roku, I st Bezpieczeństwa Narodowego