Uwaga Studenci II roku I stopnia Dziennikarstwa I komunikacji Społecznej

dr hab. Anna Granat

18.12.2020

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że w przyszlym semestrze będą Państwo zobowiązani do odbycia 90 godzin praktyk zawodowych, a ja będę Waszym opiekunem, poniżej przesyłam propozycję i bardzo proszę o przesłanie mi przez zainteresowane osoby na adres: agranat@interia.eu do 20 grudnia 2020 następujących informacji:

1) imię i nazwisko

2) planowany wymiar praktyki do zrealizowania w tej formie,

3) od kiedy potencjalnie mogliby Państwo podjęć się realizacji takiej praktyki

 
Szanowni Państwo,

Narodowy Fundusz Zdrowia zwrócił się z prośbą do uczelni wyższych o wsparcie przy obsłudze infolinii dotyczącej szczepień przeciw
covid. Poniżej przekazuje treść wiadomości:

Cytuję:

Mając na celu realizację zadań związanych ze zwalczaniem epidemii
COVID-19 oraz koordynacją szczepień przeciw tej chorobie zapraszamy
Państwa do współpracy.

POSZUKUJEMY STUDENTÓW, KTÓRZY MOGLIBY ODBYĆ PRAKTYKI W NARODOWYM
FUNDUSZU ZDROWIA, polegające głównie na wsparciu Telefonicznej
Informacji Pacjenta oraz Infolinii Narodowego Programu Szczepień
Przeciw COVID-19. NFZ zapewnia materiały merytoryczne: skrypty i bazy
wiedzy niezbędne do realizacji zadań oraz dostęp do aplikacji
klienckiej pozwalającej na wykonywanie zadania związanego z
odbieraniem telefonów od klientów. Oprócz tego bieżące wsparcie
organizacyjne realizowane przez opiekuna praktyk. Niewykluczone jest
również wsparcie w innych działaniach związanych z pandemią.

PONIŻEJ INFORMACJE DOTYCZĄCE KLUCZOWYCH ASPEKTÓW PROJEKTU:

1.   PODMIOT ORGANIZUJĄCY: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

2.   ZAKRES KIERUNKÓW STUDIÓW: zdrowie publiczne, socjologia,
psychologia, administracja, informatyka, analiza danych i pokrewne do
wskazanych,

3.   CZAS TRWANIA WSPÓŁPRACY: planowo do 3 miesięcy dla
konkretnego studenta, od 10 do 15 godzin tygodniowo – harmonogramy do
ustalenia – dostosujemy wg potrzeb i możliwości ewentualnego
zaliczenia wsparcia udzielonego NFZ w poczet praktyk studenckich

4.   TERMIN ROZPOCZĘCIA WSPARCIA: pierwsza grupa studentów –
druga połowa stycznia, początek lutego 2021 r.

5.   OCZEKIWANA LICZBA STUDENTÓW WSPIERAJĄCYCH: do 150 osób –
szczegółowo określone w porozumieniu zawartym z uczelnią,
zastrzegamy, że będziemy dostosowywać liczbę do ewentualnych
potrzeb. TERMIN ZGŁOSZENIA UCZELNI: DO 21 GRUDNIA 2020 R. NA ADRES
PAWEL.KIKOSICKI@NFZ.GOV.PL

6.   OBSZAR DZIAŁANIA: praca zdalna, możliwa do realizacji ,,z
domu’’, inne formy będą określone w porozumieniu

7.   ZASADY WSPÓŁPRACY: Porozumienie z uczelnią – szczegółowe
warunki zostaną określone na etapie negocjowania warunków
porozumienia z daną uczelnią

Pozdrawiam Państwa serdecznie
dr hab. Anna Granat