Społeczeństwo informacyjne II stopień

dr Agnieszka Ziętek

22.04.2021

Szanowni Państwo, 

Informuję, że zajęcia z Badań społecznych z wykorzystaniem narzędzi internetowych rozpoczynają się we wtorek, 4 maja, o godz. 16.20. Poniżej link do zespołu MST.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aee004cc64f5b425eaef8736b32587a47%40thread.tacv2/conversations?groupId=5f35c6ff-8f72-40ed-bb56-769719f309ec&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

Agnieszka Ziętek