Prawo międzynarodowe publiczne wobec problemów bezpieczeństwa, KIERUNEK Bezpieczeństwo narodowe, studia niestacjonarne, II stopnia, ROK ak. 2021/2022

dr hab. Konrad Pawłowski

11.12.2021

Szanowni Państwo,

Zajęcia z przedmiotu prawo międzynarodowe publiczne wobec problemów bezpieczeństwa będą realizowane w formule zdalnej (online).

 Uprzejmie proszę o zalogowanie się do grupy ćwiczeniowej Prawo międzynarodowe publiczne wobec problemów bezpieczeństwa 2021 2022, bezpieczeństwo narodowe, studia niestacjonarne,  z wykorzystaniem poniższego kodu dostępu: xqfjfm4

Lub linku:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZGB6BO2U0KZ4d924HCVYdmNaG2CrN3ikysqCscJ_BZc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=0f97d10e-2359-48cc-89bd-5a3cfb81b535&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 W czasie zajęć studenci mają obowiązek włączania kamery i korzystania ze słuchawek z mikrofonem.

 Zaczynamy zajęcia w dniu 11 grudnia 2021 r.

 Z wyrazami szacunku,

 Konrad Pawłowski