Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Konrad Pawłowski

dr hab. Konrad Pawłowski
Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Telefon
(81) 537-6051
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.politologia.pl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020:


Czwartek, godz. 14.30-16.00, p. 209


Piątek, godz. 17.45-19.15, p. 209


 


Office hours spring semester 2019/2020:


Thursday, 14:30-16:00, room 209


Friday, 17:45-19:15, room 209


 


 

Adres

Pl. Litewski 3
20-080 Lublin

O sobie

Adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki procesu pokojowego i ewolucji stosunków międzynarodowych w regionie Europy Południowo-Wschodniej. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz monografii naukowych pt. Kosowo. Konflikt i interwencja, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008; Konflikt serbsko-albański w Kosowie w latach 1999-2014. Charakterystyka, uwarunkowania i formy konfliktu społecznego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016; Państwowość Kosowa. Geneza, uwarunkowania, współczesność, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018.


Ogłoszenia

Prawo międzynarodowe publiczne: ćwiczenia

Szanowni Państwo,

      Stosownie do zarządzenia Nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji programów studiów, programów kształcenia doktorantów oraz programów studiów podyplomowych i innych form kształcenia z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

       Informuję, że zajęcia ćwiczeniowe z przedmiotu prawo międzynarodowe publiczne zostają wznowione w wersji online.

       Zajęcia będą prowadzone w programie MS Teams.

       Zajęcia będą odbywać się w normalnych terminach tj. w każdy czwartek wg planu zajęć.

       Uprzejmie proszę o zalogowanie się do odpowiednich zespołów (grup ćwiczeniowych) z wykorzystaniem poniższych kodów dostępu:

        Prawo międzynarodowe publiczne, grupa 1, czwartek 17.45:19.15, kod dostępu: mnjyydj

        Prawo międzynarodowe publiczne, grupa 2, czwartek 16.05:17.35, kod dostępu: 2fq9v7e

        Prawo międzynarodowe publiczne, grupa 3, czwartek 19.20:20.50, kod dostępu: 9eled62

  

       W dniu 26 marca dokończymy I temat zajęć tj. punkt pt. rozwój prawa międzynarodowego.

                                                                       

                                                                           Z wyrazami szacunku,

                                                                                                             Konrad Pawłowski