Prawo międzynarodowe publiczne wobec problemów bezpieczeństwa CA 2, I rok, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE II0

dr hab. Konrad Pawłowski

13.10.2021

Szanowni Państwo,

Zajęcia ćwiczeniowe z przedmiotu prawo międzynarodowe publiczne wobec problemów bezpieczeństwa będą realizowane w formule zdalnej (online).

Uprzejmie proszę o zalogowanie się do grupy ćwiczeniowej Prawo międzynarodowe publiczne wobec problemów bezpieczeństwa CA 2 2021 2022 z wykorzystaniem kodu dostępu: i046wl8

 Lub linku:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aKi1gnk54PzP_D4bdbpF4aebSEe5Ig6Ixe2UHVCcmJeA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=5cc5b90d-0f63-473b-88ca-6d40599e6ca9&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

W czasie zajęć studenci mają obowiązek włączania kamery i korzystania ze słuchawek z mikrofonem.

Grupę II zapraszam na pierwsze zajęcia online w dniu 13 października 2021 r.

Z wyrazami szacunku,

Konrad Pawłowski